HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

21/12/2022

Ngày 20.12.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng lãnh đạo Chi uỷ và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư đã nêu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022. Kết quả cho thấy, Chi bộ Viện đã phát huy vai trò tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ học tập, rèn luyện và từng bước đảm nhận các nhiệm vụ lớn hơn.

          Các đảng viên của Chi bộ gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cố gắng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, có vai trò, tác dụng tốt trong việc làm gương cho quần chúng noi theo. Tăng cường xây dựng mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng, thu hút quần chúng tích cực hướng tới Đảng.

          Chi bộ thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, gắn các nhiệm vụ của người đảng viên với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện những hạn chế, kịp thời nắm bắt và giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của đảng viên, viên chức và người lao động. Công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng.

          Về phương hướng, giải pháp trọng tâm năm 2023, Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tại đơn vị, xây dựng tâp thể đoàn kết, bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để cơ quan ngày càng vững mạnh.

          Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Viện đã đạt được trong năm 2022, tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm đã động viên, bày tỏ sự tin tưởng Lãnh đạo Chi uỷ và toàn thể Chi bộ Viện sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong giai đoạn khó khăn để cùng vượt qua, thực hiện những nhiệm vụ chính trị trong năm tới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà cảm ơn những ý kiến quan tâm, chỉ đạo của PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm cũng như Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong năm 2022, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà kêu gọi đảng viên trong Chi bộ Viện tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2023.          

Vũ Hoàng