Ths. Quách Thị Gấm
Thuật ngữ một số ngành khoa học xã hội
Ths.Nguyễn Như Trang
Mục từ thuộc các chuyên ngành Khoa học tự nhiên trong bộ Từ điển Bách khoa Việt Nam 4 tập
CN Nguyễn Thị Minh Loan
Phong trào Cần Vương ở Việt Nam
Ths.Từ Thu Hằng
sông hồ Việt Nam
TS.Nguyễn Khánh Hà
Ngôn ngữ học
CN.Nguyễn Thị Huyền
Biên soạn từ điển
PGS.TS Phạm Văn Tình
Khảo sát kênh hình trong một số TĐBK, BKT
Ths.Hoàng Thị Nhung
Biên soạn từ điển
PGS.TS Phạm Văn Hảo
Các loại hình sách bách khoa trong lịch sử Việt Nam
Ths.Nguyễn Thị Thanh Hảo
Thuật ngữ Phật giáo ở Việt Nam