LỄ PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

17/12/2022

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với phương châm hành động: Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển, ngày 16.2.2023, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Lễ Phát động thi đua năm 2023. Tham dự sự kiện có PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện.

          Mục đích của Lễ Phát động thi đua nhằm tạo khí thế làm việc sôi nổi, tích cực trong cơ quan, nâng cao tinh thần phấn đấu, vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt thành tích tốt để đóng góp cho sự phát triển chung.

          Sau phát biểu khai mạc, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà đã trình bày báo cáo tổng kết công tác, kết quả thi đua khen thưởng năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Bên cạnh đó, Viện trưởng đã công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2022 về các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn, quân sự, giáo dục quốc phòng… Dựa trên những thành tích Viện đạt được trong năm 2022 vừa qua, Viện trưởng đã động viên, kêu gọi toàn thể cơ quan tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được để phát huy hơn nữa tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Kết quả báo cáo công tác thi đua năm 2022 cho thấy Viện đã đạt được những thành tích tốt, tình hình chung về các mặt được tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển. Về kế hoạch năm 2023, Viện tiếp tục phấn đấu với mục tiêu đảm bảo sự ổn định trong cơ quan, tuân thủ kỷ cương kỷ luật lao động để phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Hoà trong không khí sôi nổi tích cực của Lễ Phát động thi đua đầu năm, toàn thể viên chức, người lao động đã ký Giao ước thi đua năm 2023, cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới.

 

Vũ Hoàng