HỘI THẢO KHOA HỌC: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN VÀ BÁCH KHOA THƯ

01/11/2022

Ngày 31.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội thảo khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư. Thành phần tham dự hội thảo gồm các khách mời và toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

          Hội thảo Xây dựng cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư được tổ chức nhằm mục đích đánh giá vai trò quan trọng của cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu và biên soạn từ điển và bách khoa thư trong lịch sử và thực tiễn ngày nay. Bên cạnh đó, tạo diễn đàn trao đổi về kinh nghiệm, phương thức và nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu cho các loại từ điển và bách khoa thư ở Việt Nam.

          Ban chủ trì điều hành Hội thảo Xây dựng cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư gồm có: PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng; TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng; TS. Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng.

          Hội thảo đã nhận được 20 bài nghiên cứu. Các tham luận báo cáo trực tiếp tại hội thảo gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu trong biên soạn từ điển chuyên ngành Mĩ thuật trực tuyến (nghiên cứu trường hợp Oxford Art Online - Grove Art Online - Benezit Dictionary of Artists), TS. Lê Thị Hải Chi; Tìm hiểu về một số kho ngữ liệu tiếng Anh nhằm phục vụ nghiên cứu, biên soạn từ điển song ngữ ở Việt Nam, ThS. Phạm Thị Phượng; Quy cách trình bày mục từ trong bách khoa toàn thư trực tuyến Britannica, ThS. Bùi Thanh Dũng; Dữ liệu xuất bản phục vụ biên soạn Bách khoa thư Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ThS. Bùi Thị Tiến; Xây dựng cơ sở dữ liệu kênh hình trong bách khoa thư, ThS. Hoàng Thị Thêm.  

          Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã cùng trao đổi, thảo luận về các vấn đề và tầm quan trọng của của cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu và biên soạn từ điển và bách khoa thư như: nguồn tư liệu phục vụ việc biên soạn từ điển và bách khoa thư, phương thức xây dựng cơ sở dữ liệu cho các loại hình từ điển và bách khoa thư. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu lâu năm cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm, nguyên tắc về xây dựng cơ sở dữ liệu cho các loại hình từ điển và bách khoa thư cho các nhà nghiên cứu trẻ đang quan tâm đến nội dung này.

 

Vũ Hoàng