Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam