Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/10/2021)

Chiều ngày 11/10/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021 (07/07/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 08/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng bộ 03 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN), Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 07/7/2021, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ 03 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (30/06/2021)

30/06/2021 Sáng ngày 30/06/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) chủ trì.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (22/01/2021)

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Những đóng góp của Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng (07/07/2017)

I. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (TĐHBKTVN) được thành lập vào tháng 08.2008, trong cơ cấu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (HLKHXHVN). Tuy nhiên, cũng có thể coi Viện có bề dày lịch sử, đã trải qua các giai đoạn phát triển vài chục năm nay.