TOẠ ĐÀM KHOA HỌC NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA PHỤ NỮ VIỆT NAM

19/10/2022

Ngày 19.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Toạ đàm khoa học Nghiên cứu biên soạn Từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam. Thành phần tham dự gồm toàn thể viên chức, người lao động Viện.

          Chủ trì Toạ đàm gồm có: PGS. TS Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng; TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

          Toạ đàm Nghiên cứu biên soạn Từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam đã nhận được 12 báo cáo tham luận. Nội dung các báo cáo tham luận hướng tới các vấn đề về biên soạn từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam; Nghiên cứu cơ sở, cấu trúc xây dựng bảng đầu mục từ; Khảo sát các công trình từ điển bách khoa về phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam…

          Một số tham luận được báo cáo trực tiếp tại Toạ đàm gồm: Về cuốn Từ điển giải thích phụ sản Việt - Anh - Pháp. TS. Lê Thị Hải Chi; Một cơ sở xây dựng bảng đầu mục của bách khoa thư về phụ nữ Việt Nam và bách khoa thư dành cho phụ nữ Việt Nam”, TS. Hoàng Thị Nhung; Đề xuất cấu trúc vĩ mô và vi mô Từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam, TS. Trần Thị Hường.

  Phát biểu tại Toạ đàm, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà đánh giá cao chất lượng các báo cáo khoa học. Nội dung các báo cáo có hàm lượng tri thức được chắt lọc, tìm hiểu công phu, trình bày rõ ràng các vấn đề được quan tâm về phụ nữ, phục vụ hữu ích cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn biên soạn từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam.

  Toạ đàm đã được nghe nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi về các báo cáo đã được trình bày. Kết thúc buổi toạ đàm, TS. Nguyễn Huy Bỉnh thay mặt ban tổ chức toạ đàm đã tổng kết buổi toạ đàm, nhấn mạnh những nội dung đã đạt được và một số vấn đề đặt ra để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi.

 

Vũ Hoàng