HỘI THẢO KHOA HỌC: TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ HỌC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

10/09/2022

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học Từ điển học và Bách khoa thư học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo của các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực Từ điển học và Bách khoa thư học trong và ngoài nước.

          Chủ trì hội thảo gồm có: TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; TS. Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội thảo khoa học Từ điển học và Bách khoa thư học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã nhận được nhiều báo cáo tham luận chất lượng đến từ các nhà nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực. Nội dung các báo cáo xoay quanh các vấn đề; Lý luận và thực tiễn trong biên soạn từ điển và bách khoa thư, các vấn đề thời sự về Từ điển học và Bách khoa thư học trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay: lịch sử, lý thuyết, trường phái, xu hướng, trào lưu…; Những thành tựu mới trong nghiên cứu và biên soạn ở Việt Nam. Đánh giá về xu hướng nghiên cứu và biên soạn hiện nay ở Việt Nam; Khả năng ứng dụng lý thuyết và kinh nghiệm biên soạn từ điển và bách khoa thư trên thế giới vào thực tiễn biên soạn từ điển và bách khoa thư ở Việt Nam. Đề xuất hướng đi có triển vọng trong nghiên cứu và biên soạn ở Việt Nam: loại hình, nhu cầu sử dụng, mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin…; Đề xuất những yêu cầu đối với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập quốc tế.

          Tại hội thảo, các báo cáo tham luận được trình bày gồm: “Biên soạn kênh hình trong Bách khoa toàn thư Việt Nam” tác giả: PGS.TS Đinh Ngọc Vượng; “Đề xuất biên soạn công trình: Từ điển Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam” tác giả: TS Nguyễn Huy Bỉnh; “Cách thức biên soạn mục từ trong từ điển bách khoa” tác giả: Vũ Xuân Lương; “Khái niệm và loại hình Từ điển ngôn ngữ” tác giả: TS Hoàng Thị Nhung; “Yếu tố thuật ngữ trong thuật ngữ tiếng Việt” tác giả: PGS.TS Phạm Hùng Việt.

          Hội thảo khoa học Từ điển học và Bách khoa thư học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế năm 2022 là hoạt động khoa học thường niên của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam được tổ chức với mục đích; Thảo luận và đánh giá những vấn đề lý luận về Từ điển học và Bách khoa thư học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Đánh giá những khuynh hướng và thành tựu đạt được của Từ điển học và Bách khoa thư học trên thế giới; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và biên soạn, đánh giá những thành tựu đạt được trong nghiên cứu và biên soạn ở Việt Nam. Trình bày các kết quả nghiên cứu của cá nhân và tập thể trong nghiên cứu và biên soạn; Định hướng Từ điển học và Bách khoa thư học nghiên cứu và biên soạn ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Vũ Hoàng