HỘI THẢO KHOA HỌC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN Ở VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX

29/10/2022

Ngày 28.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội thảo khoa học Một số vấn đề về biên soạn từ điển ở Việt Nam trong thế kỷ XX. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học của Viện năm 2022. Thành phần tham dự hội thảo gồm toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

          Hội thảo Một số vấn đề về biên soạn từ điển ở Việt Nam trong thế kỷ XX được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn chia sẻ, trao đổi học thuật về kinh nghiệm biên soạn từ điển trên thế giới và ở Việt Nam, đánh giá thực trạng trong nghiên cứu và biên soạn từ điển ở Việt Nam thế kỷ XX. Bên cạnh đó tạo sự chia sẻ, kết nối, giao lưu, trao đổi, trình bày các kết quả nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học về từ điển học phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

          Ban điều hành hội thảo gồm có: PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng; TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng; TS. Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng.

          Hội thảo Một số vấn đề về biên soạn từ điển ở Việt Nam trong thế kỷ XX  đã nhận được 22 tham luận. Trong đó, một số tham luận báo cáo trực tiếp tại hội thảo gồm: Thực trạng biên soạn từ điển thuật ngữ giải thích ở Việt Nam trong thế kỷ XX , TS. Trương Thị Thu Hà; Điểm luận một số nghiên cứu về từ ngữ nghề nghiệp: Gợi ý cho hướng biên soạn từ điển từ ngữ nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay, TS. Ngô Thị Thu Hương; Giới thiệu Từ điển bách khoa sức khỏe gia đình, TS. Quách Thị Gấm; Tổng quan tình hình biên soạn công trình từ điển đối dịch song ngữ và đa ngữ ở Việt Nam từ thế kỷ XV đến năm 2005, TS. Lê Thị Hải Chi.

          Tại hội thảo, các ý kiến tham luận, trao đổi, góp ý chủ yếu xoay quanh các vấn đề về các vấn đề về: Lịch sử biên soạn từ điển trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Lý thuyết biên soạn từ điển trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Các loại hình từ điển trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Các trường phái, xu hướng, trào lưu biên soạn từ điển trên thế giới và ở Việt Nam thế kỉ XX; Thực trạng biên soạn từ điển ở Việt Nam thế kỷ XX: các loại hình, nhu cầu người sử dụng.

 

Vũ Hoàng