Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024

19/01/2024
Sáng ngày 18/1/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương; đồng chí Đặng Văn Nhiệm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Mạnh Tuyến, CVC, Vụ V, Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Lý Việt Nga, Phòng 8, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh cho biết, năm 2023 trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng hơn, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là số lượng các chương trình trọng điểm cấp Bộ, các công bố quốc tế và chất lượng các báo cáo tư vấn chính sách. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện thận trọng, nghiêm túc và đạt nhiều kết quả gắn với triển khai thực hiện Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ, xử lý các điểm nghẽn theo Thông báo số 343-TB/UBKTTW ngày 27/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chuyển đổi cơ quan chủ quản và lãnh đạo tạp chí các đơn vị trực thuộc và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt hơn nên nhiều quyết sách trong cấp ủy đạt sự đồng thuận rất cao. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2023-2028; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thiện nguyện gắn với hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm qua đó thu hút sự tham gia của đông đảo và gắn kết chặt chẽ hơn giữa cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc

Đồng chí Đặng Xuân Thanh báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đa số các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận đều nhất trí với đánh giá về những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác Đảng năm 2023 cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác Đảng năm 2024 của Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Viện Hàn lâm trong năm 2024 và các năm tiếp theo như: Cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nắm bắt đầy đủ các vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, viên chức hoặc vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là tại các đơn vị có nổi cộm; kịp thời cung cấp thông tin chính thức đến cán bộ, viên chức để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về tư tưởng. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải làm tốt nhiệm vụ của tổ chức mình; cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Bí thư cấp ủy trong cung cấp thông tin chính thức để định hướng dư luận. Mỗi Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên; giữ vững kỷ luật phát ngôn, phát biểu trong khuôn khổ tổ chức và theo đúng quy định của Đảng, nhất là trong thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm cần tăng cường hơn nữa việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; phát huy hơn nữa vai trò của Văn phòng Đảng ủy và đội ngũ cán bộ chuyên trách trong hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đưa công tác Đảng của Đảng bộ Viện Hàn lâm đi vào nề nếp. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm đã công bố Quyết định số 553-QĐ/ĐU do Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm – đồng chí Phan Chí Hiếu ký ngày 11 tháng 01 năm 2023 tặng Giấy khen cho 01 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở và 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023, danh sách khen thưởng bao gồm:

- Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật

- Chi bộ Viện Triết học

- Chi bộ Nhà xuất bản Khoa học xã hội

- Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

- Chi bộ Văn phòng Đảng– Đoàn thể

Công bố Quyết định số 554-QĐ/ĐU do Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm – đồng chí Phan Chí Hiếu ký ngày 11 tháng 01 năm 2023 tặng Giấy khen cho đồng chí Phạm Thị Trầm, Chi bộ Viện Địa lý nhân văn đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023).

Các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ghi nhận và biểu dương về những kết quả nổi bật mà Đảng ủy Viện Hàn lâm và các tổ chức đảng trực thuộc đã đạt được trong năm 2023, cả những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác năm 2024 trong dự thảo Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2024 các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, về phương hướng: Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ và có giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Bám sát Điều lệ và quy định của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Đồng chí Phạm Thị Trầm, đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục (2019 - 2023) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm tại Hội nghị

Thứ hai, về các nhiệm vụ trọng tâm: Bên cạnh các nhóm nhiệm vụ đã được xác định, cần chú trọng vào 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: i) Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để tạo sự đoàn kết nhất trí gắn với phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, cung cấp thông tin đến viên chức, người lao động đầy đủ, kịp thời gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; ii) Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, trọng tâm là xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm để thực hiện việc phân bổ biên chế và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/ĐU về xử lý các quyết định vi phạm trong công tác cán bộ theo Thông báo số 343-TB/UBKTTW; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các đơn vị để thực hiện Nghị định số 108/2022/NĐ-CP và xử lý dứt điểm các sai sót trong công tác tuyển dụng viên chức và thực hiện việc tuyển dụng viên chức mới; iii) Lãnh đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Viện Hàn lâm, trọng tâm là xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực cho Viện Hàn lâm đáp ứng mục tiêu trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới theo Nghị quyết số 45-NQ/TW gắn với nâng cao chất lượng tư vấn chính sách, nghiên cứu khoa học xã hội cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội đáp ứng đầy đủ nhu cầu xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ ba, về các giải pháp chủ yếu: i) Tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung cấp ủy các cấp còn khuyết bảo đảm có đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; ii) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với thực hiện đầy đủ và có chất lượng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Hàn lâm và các đơn vị để có nhiều hơn các bài nghiên cứu chuyên sâu nhằm luận giải và làm sáng tỏ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tích cực, chủ động đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; iii) Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng; iv) Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; thực hiện có hiệu quả hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn; v) Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, nhất là trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Điều lệ từng tổ chức; thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, trong cơ quan, đơn vị để phát huy dân chủ, tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, củng cố và duy trì khối đoàn kết trong Viện Hàn lâm và từng đơn vị cũng như từng cán bộ, viên chức, người lao động để nỗ lực cố gắng cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Vĩnh Hà