TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN BÁCH KHOA THƯ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

03/11/2022

Ngày 03.11.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện), đã diễn ra Toạ đàm Nghiên cứu biên soạn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam. Thành phần tham dự toạ đàm gồm toàn thể công đoàn viên của Viện.

          Ban chủ trì điều hành Toạ đàm Nghiên cứu biên soạn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam gồm có: TS. Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng;  ThS. Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch Công đoàn.

          Toạ đàm Nghiên cứu biên soạn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam  được tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu thực tiễn và lý luận biên soạn bách khoa thư về ngành công đoàn Việt Nam. Nội dung các báo cáo tham luận của toạ đàm chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực; xây dựng cơ sở dữ liệu, cấu trúc vĩ mô, cấu trúc vi mô của mục từ, thuật ngữ ngành công đoàn, quy trình biên soạn…

          Toạ đàm đã nhận được 22 báo cáo khoa học. Các báo cáo tham luận trực tiếp tại toạ đàm gồm: Nghiên cứu, biên soạn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Bùi Thanh Dũng; Một số vấn đề về biên soạn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Dương Thị Dung; Xây dựng nguyên tắc, thể lệ biên soạn cuốn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Cung Thị Thu Hằng; Mục từ trào lưu, phong trào trong Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Huyền; Về loại mục từ tổ chức trong Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, TS. Lê Thị Hải Chi;  Cơ sở biên soạn và cấu trúc của loại mục từ sự kiện trong Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Đặng Hoàng Hải;  Thuật ngữ trong văn bản Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ThS. Hà Thị Quế Hương;  Nghiên cứu về kênh hình trong Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; Mục từ tác phẩm, văn kiện trong Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Bùi Thanh Phương; Về loại mục từ “chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn” trong Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam, ThS. Phạm Thị Phượng.

  Tại toạ đàm, các nhà nghiên cứu đã cùng trao đổi, góp ý kiến về việc xây dựng quy trình, cấu trúc biên soạn bách khoa thư về ngành Công đoàn Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của toạ đàm còn là căn cứ quan trọng để áp dụng vào thực tiễn biên soạn bách khoa thư chuyên ngành trong thời gian tới.

 

Vũ Hoàng