HỘI THẢO KHOA HỌC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN SOẠN BÁCH KHOA THƯ Ở VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX

11/10/2022

Ngày 10.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội thảo khoa học Một số vấn đề về biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam trong thế kỷ XX, đây là hội thảo nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022 của Viện. Thành phần tham dự hội thảo gồm toàn thể viên chức, người lao động của Viện và các các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngoài Viện quan tâm đến lĩnh vực bách khoa thư học.

          Hội thảo Một số vấn đề về biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam trong thế kỷ XX được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn nhằm chia sẻ, trao đổi học thuật về kinh nghiệm biên soạn bách khoa thư trên thế giới và ở Việt Nam; đánh giá thực trạng trong nghiên cứu và biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam thế kỷ XX. Bên cạnh đó tạo sự kết nối, giao lưu, trao đổi, trình bày các kết quả nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học về bách khoa thư học, việc ứng dụng bách khoa thư học trong thực tiễn ở Việt Nam.

          Chủ trì điều hành Hội thảo gồm có: PGS. TS Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng; TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng; TS. Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng.

          Hội thảo Một số vấn đề về biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam trong thế kỷ XX đã nhận được 22 báo cáo, tham luận của các nhà nghiên cứu trong Viện. Các báo cáo, tham luận đã đề cập đến nhiều phương diện khác nhau của việc biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam trong thế kỷ XX. Nội dung các báo cáo, tham luận bao gồm các vấn đề về; Lịch sử biên soạn bách khoa thư trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Lí thuyết biên soạn bách khoa thư trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Các loại hình bách khoa thư trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Các trường phái, xu hướng, trào lưu biên soạn bách khoa thư trên thế giới và ở Việt Nam thế kỷ XX; Thực trạng biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam thế kỷ XX: các loại hình, nhu cầu người sử dụng…

          Một số tham luận được chọn báo cáo trực tiếp tại Hội thảo như: Biên soạn Bách khoa thư chuyên ngành Ngôn ngữ học đại cương, ThS. Dương Thị Dung; Nghiên cứu quy trình biên soạn các công trình bách khoa ở Việt Nam, ThS. Phạm Thị Huyền; Bách khoa thư học ở Việt Nam truyền thống và hiện đại, TS. Nguyễn Huy Bỉnh;

  Các ý kiến đóng góp, trao đổi diễn ra trong không khí học thuật cởi mở, khách quan. Thành công của hội thảo thể hiện cả về số lượng tham luận cũng như tính vấn đề đã đặt ra trong hội thảo. Đó không phải chỉ là những kết luận khoa học mà còn ở khả năng khơi gợi kinh nghiệm trong việc biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam, thúc đẩy việc xây dựng, phát triển bách khoa thư học ở Việt Nam trong tương lai.

 

Vũ Hoàng