ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC NGỮ LIỆU TRONG TỪ ĐIỂN HỌC (08/08/2016)

PHẠM HIỂN** ThS Ngữ văn, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; Email: phamhieniol@gmail.com.

THỬ NÊU MỘT CÁCH HIỂU KHÁC VỀ VÀI TỪ KHOÁ TRONG BÀI QUỐC TỘ CỦA THIỀN SƯ PHÁP THUẬN (08/08/2016)

NGUYỄN KHẮC PHI** GS Ngữ văn, nguyên Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam; Email: phinga28_4@yahoo.com.vn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU ĐẠT CHẤT LƯỢNG KHOA HỌC CAO NHẤT, XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN NGHIÊN CỨU ĐẦU NGÀNH VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI Ở NƯỚC TA* (08/08/2016)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Kính thưa các quý vị đại biểu, và các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kì, Thưa toàn thể các nhà khoa học, các cán bộ, công chức và viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam,

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI* (08/08/2016)

Bài phát biểu của Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2-12-2013)

TỪ NGỮ CHỈ MÙI VỊ TRONG TRUYỆN KIỀU (04/08/2016)

BÙI MINH TOÁN* * GS TS Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Email: buiminhtoanc6@yahoo.com.vn.

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM: NGƯỜI TÀ MUN Ở TÂY NINH (04/08/2016)

ĐINH LÊ THƯ PGS TS Ngữ văn, TP Hồ Chí Minh; Email: lethu46@gmail.com.

CÔNG VIỆC BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH ĐỊA PHƯƠNG (04/08/2016)

CÔNG VIỆC BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH ĐỊA PHƯƠNG

Hội thảo khoa học “Bảng mục từ Tuyên Quang” (11/07/2016)

Hội thảo khoa học “Bảng mục từ Tuyên Quang”

Về phương pháp biên soạn từ điển thuật ngữ (08/07/2013)

Về phương pháp biên soạn từ điển thuật ngữ

Từ điển hệ thống và từ điển hiện đại (08/07/2013)

Từ điển hệ thống và từ điển hiện đại