Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC BÀO

hiện tượng một số tế bào có khả năng bắt giữ và tiêu huỷ các phần tử đặc hay tế bào lạ (vật lạ). Ở sinh vật đơn bào, TB là một hoạt động tiêu hoá thức ăn. Ở sinh vật đa bào, TB là một chức năng bảo vệ cơ thể trong phản ứng miễn dịch, được thực hiện chủ yếu do các đại thực bào (bạch cầu một nhân). Nhiều vi khuẩn bị tiêu diệt theo cách này. Một số vi khuẩn chống lại sự tiêu hoá của tế bào TB, khi đó tế bào TB vận động và mang theo vi khuẩn. Có nhiều loại tế bào TB: tế bào luân chuyển (bạch cầu đa nhân, đơn nhân, ưa axit) và tế bào cố định (tế bào thuộc hệ thống võng - nội mô), tế bào nội mạc của các mạch máu. Quá trình TB diễn ra theo các giai đoạn kế tiếp: tế bào TB tiếp cận các vật thể lạ, hình thành các chân giả, bao vây, bắt giữ và tiêu hoá chúng. TB là một yếu tố miễn dịch không đặc hiệu và đóng vai trò rất quan trọng trong các quá trình chống viêm nhiễm và làm lành vết thương.