Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁNH SÁNG

theo nghĩa hẹp, là sóng điện từ trong khoảng tần số mà mắt người nhận biết được, có bước sóng từ 740 nm (AS đỏ) đến 400 nm (AS tím). Theo nghĩa rộng, AS là bức xạ quang học (bao gồm cả phần bức xạ hồng ngoại và tử ngoại).

Trong ngành điện ảnh và nhiếp ảnh, AS được phân biệt: AS nội là AS được phát ra và chiếu bởi các loại đèn; AS ngoại là AS Mặt Trời. Ngoài ra, có AS chủ, AS phụ, AS ngược, AS ven là những loại AS được tạo nên nhằm đáp ứng nội dung nghệ thuật của bộ phim, của bức ảnh xuất phát từ sự quan sát thực tiễn với không gian chân thực.