BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ NĂM 2021

11/06/2021
Ngày 11.6.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tiếp nhận Quyết định số 666/QĐ-KHXH ngày 7.6.2021 về việc bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Hà, PGS.TS, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư giữ chức Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư.

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư là một Tạp chí uy tín trong ngành khoa học xã hội. Qua thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng biên tập, PGS.TS Vũ Ngọc Hà đã khẳng định năng lực của mình, được lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng nghiệp ủng hộ. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tin tưởng trong thời gian tới, Tổng biên tập sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện những chủ trương, kế hoạch đã đề ra, đưa Tạp chí phát triển hơn nữa, tiếp tục trở thành địa chỉ khoa học tin cậy, uy tín trong ngành.

BÙI THỊ TIẾN