HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

30/03/2021
Sáng 30.3.2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ đối với Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; TS Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; TS Lê Thị Hải Nam, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Lãnh đạo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học cùng toàn thể viên chức và người lao động của hai Viện.

PGS.TS Bùi Nhật Quang thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm trao Quyết định số 323/QĐ-KHXH ngày 25.3.2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, điều động và bổ nhiệm TS Đặng Thị Phượng, Nghiên cứu viên chính, Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam giữ chức Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học kiêm Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ, thời gian giữ chức vụ là 05 năm; Quyết định số 80/QĐ-ĐU của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc chỉ định đồng chí Đặng Thị Phượng giữ chức Bí thư Chi bộ Viện Ngôn ngữ học, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 324/QĐ-KHXH ngày 25.3.2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bổ nhiệm PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, kiêm giữ chức Quyền Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định số 325-QĐ/KHXH ngày 25.3.2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, điều động và bổ nhiệm TS Bùi Thị Ngọc Anh, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Ngôn ngữ học xã hội, Viện Ngôn ngữ học, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.   

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm giao nhiệm vụ và chúc mừng TS Đặng Thị Phượng, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, TS Bùi Thị Ngọc Anh đã nhận được tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng tập thể viên chức và người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và Viện Ngôn ngữ học. Chủ tịch nêu rõ, công tác kiện toàn lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng đối với hai Viện, mong muốn ba đồng chí phát huy năng lực, kết hợp với Ban Lãnh đạo, Cấp ủy Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định, phát triển của hai Viện nói riêng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói chung.   

Phát biểu nhận nhiệm vụ TS Đặng Thị Phượng, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, TS Bùi Thị Ngọc Anh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ban chức năng và tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động tại cơ quan. Các đồng chí nhận thức rằng trên cương vị mới vừa là vinh dự song cũng là trọng trách lớn đối với bản thân, cam kết cống hiến hết sức, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, nâng cao đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.                                                                                                                                                                                                                      

BÙI THỊ TIẾN