HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2021

05/04/2021
Sáng 5.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2021. Tham dự có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Sáng 5.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2021. Tham dự có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Sau phần khai mạc Hội nghị,  PGS.TS Vũ Ngọc Hà đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2020, kế hoạch thi đua năm 2021; ThS Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo Công tác thi đua Công đoàn năm 2020 và phương hướng  năm 2021.

Trong năm 2020, Lãnh đạo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành đúng thời hạn bảo vệ 4 đề tài cấp Bộ và 13 đề tài cấp cơ sở, các đề tài đạt chất lượng tốt; tập thể công chức và người lao động có nhiều thành tựu trong nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư. Một số viên chức trong Viện tích cực tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học; tham gia góp ý kiến cho các dự thảo trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 2021 công chức và người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt định mức lao động, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã hoạt động tích cực trong công tác quyên góp, ủng hộ dịch bệnh, tham gia phúc lợi đoàn viên, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày tết thiếu nhi,… Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2021 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới từng công đoàn viên; tập trung tuyên truyền hưởng ứng và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Hội nghị phát động thi đua năm 2021, Ban Lãnh đạo Viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020: 05 tập thể Lao động xuất sắc, 01 Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 02 Bằng khen Viện Hàn lâm, 06 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Danh hiệu thi đua Công đoàn cũng được trao cho các đồng chí là công đoàn viên xuất sắc, giỏi việc nước đảm việc nhà.

 

BÙI THỊ TIẾN