TỌA ĐÀM KHOA HỌC BÁCH KHOA THƯ TRONG CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH TRA CỨU Ở VIỆT NAM

22/04/2021
Sáng 26.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Tọa đàm khoa học về Bách khoa thư trong các loại công trình tra cứu ở Việt Nam do PGS.TS Tạ Văn Thông thuyết trình.

Tham dự buổi tọa đàm có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

Phần trình bày của PGS.TS Tạ Văn Thông đề cập đến một số vấn đề như: nội hàm của khái niệm bách khoa thư; bách khoa thư trong tiếng Việt; căn cứ cốt yếu để phân biệt bách khoa thư với các công trình tra cứu khác; căn cứ cốt yếu để phân biệt các loại bách khoa thư.

Trong buổi tọa đàm có nhiều ý kiến trao đổi trên tinh thần cởi mở, khoa học về các vấn đề nghiên cứu lý thuyết và biên soạn các công trình tra cứu. Các nhà khoa học thống nhất quan điểm, ngoài việc nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu, những vấn đề nghiên cứu ứng dụng như: xác định cấu trúc vĩ mô và vi mô; những thủ pháp biên soạn; chữ viết và cách phiên chuyển; cách thiết lập bảng mục từ; dữ liệu; kênh hình; cách biên tập; vai trò giáo dục của bách khoa thư;... cũng đóng vai trò quan trọng quyết định thành công của những công trình tra cứu.

Qua buổi Tọa đàm, Lãnh đạo Viện mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học trong Viện trao đổi những kinh nghiệm nghiên cứu, biên soạn của mình giúp cho viên chức và người lao động trong đơn vị có điều kiện học tập, nghiên cứu, biên soạn một cách bài bản, khoa học các công trình tra cứu. 

BÙI THỊ TIẾN