HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM

07/01/2021

        Ngày 24.12.2020 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban chức năng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và toàn thể viên chứccùngngười lao động Viện.

 

Ảnh: Hội nghị lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng

 

        Sau phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng đã trình bày bản Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Trong năm 2020 vừa qua Viện có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Viện trưởng được điều động bổ nhiệm về lãnh đạo Viện từ tháng 5.2020. Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, nhưng trên cơ sở kế thừa thành tựu của những năm trước, các mặt hoạt động của Viện năm 2020 nhìn chung được duy trì ổn định, tổ chức triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt.

        Đội ngũ cán bộ nghiên cứu có năng lực chuyên môn, năng động, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo Viện quyết đoán, dân chủ trong việc hoạch định phương hướng, kế hoạch chung. Những yếu tố trên tạo tiền đề vững chắc để Viện hoàn thành nhiệm vụ được giao trên mọi mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa lãnh đạo Viện với Chi ủy và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Viện (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh). Mọi chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm đều được bàn bạc, thảo luận, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy được sức mạnh tập thể và sự sáng tạo của viên chức và người lao động trong đơn vị.

        Trong năm 2020, Viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho viên chức trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các hội thảo, tọa đàm, tham gia các đề tài Cơ sở, cấp Bộ và liên kết với các bộ, ngành, địa phương. Viện chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển Đảng, quy hoạch đội ngũ quản lý cấp phòng, cấp Viện, tạo sự đồng thuận, ổn định về tư tưởng để viên chức và người lao động yên tâm công tác, đưa đơn vị phát triển vững chắc, toàn diện. Phát biểu tại Hội nghị, dựa trên kết quả báo cáo, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao nỗ lực mà Viện đã đạt được trong năm 2020 vừa qua. Số liệu cụ thể về các lĩnh vực công tác cho thấy Viện đã chủ động hoàn thành đúng chủ trương, kế hoạch đề ra. Đây là nền tảng tạo đà cho việc thực hiện những nhiệm vụ, chủ trương trong những năm tiếp theo.                                        

Chí Thanh