NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2020

22/12/2020

        Ngày 5-6.11.2020 nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở gồm 1 đề tài cá nhân và 12 đề tài tập thể: Định nghĩa các mục từ cây nông nghiệp trong từ điển giải thích tiếng Việt (Đề tài cá nhân, ThS. Hà Thùy Dương); Số hóa ngân hàng dữ liệu ngữ cảnh tiếng Việt (Chủ nhiệm; ThS. Đặng Hoàng Hải); Biên soạn Từ điển từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng Việt (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo); Bách khoa thư Bảo tàng Việt Nam (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh); Xu hướng biên soạn từ điển ngành và chuyên ngành văn học ở Việt Nam (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Bỉnh); Sổ tay Thuật ngữ khoa học xã hội dành cho học sinh trung học cơ sở (phần 3) (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hải Chi); Biên soạn Từ điển bách khoa các từ gốc Pháp trong tiếng Việt về lĩnh vực thời trang (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga); Sổ tay tác phẩm phim truyện cách mạng Việt Nam 1945-1975 (Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thắng); Bách khoa thư các lễ hội tiêu biểu của một số tỉnh đồng bằng sông Hồng (Chủ nhiệm: ThS. Cung Thị Thu Hằng); Từ điển bách khoa nhân vật lịch sử thời Tây Sơn (Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thanh Phương); Khảo sát các mục từ về Kinh tế biển đảo trong Bách khoa toàn thư Britannica (Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thanh Dũng); Từ điển bách khoa Trang phục các dân tộc Việt Nam (phần 1) (Chủ nhiệm: ThS. Lại Thị Tố Quyên); Bách khoa thư về địa danh lịch sử tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ (phần 2) (Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Hoa Mai).

        Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự cố gắng của các Chủ nhiệm nhiệm vụ cũng như nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn và đạt đủ yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo thuyết minh.  04 đề tài cấp Bộ nghiệm thu đã đạt ở cấp Cơ sở, 08 đề tài cấp Cơ sở đạt loại xuất sắc và 05 đề tài đạt loại khá. Các báo cáo tổng hợp của đề tài sau khi được nghiệm thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng sẽ nộp và lưu tại Thư viện Viện TĐH và BKT VN làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu và học tập.

BÙI THỊ TIẾN