HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

22/12/2020

          PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, Đảng ủy viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự và chỉ đạo có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; TS Đặng Thị Phượng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam. 

          Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021; đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm Chi ủy năm 2020.

          Trong năm vừa qua, Chi bộ đã có được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, Viện đã hoàn thành 04 đề tài cấp Bộ và 13 đề tài cấp cơ sở đúng thời hạn và đạt chất lượng tốt, các đảng viên tích cực tham gia viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế.

          Giải pháp trọng tâm năm 2021 tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Chi bộ; phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát, đóng góp ý kiến, phê bình tổ chức Đảng và đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng; thực hiện công tác xây dựng, tổ chức Đảng.

         Chi ủy Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đề xuất, kiến nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến việc tập huấn, bồi dưỡng chính trị cho các đảng viên thông qua các lớp học; tổ chức tập huấn, hội thảo trao đổi về những kinh nghiệm và bài học trong công tác Đảng để nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Đảng cho Cấp ủy.

          Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho 2 bản báo cáo. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định trong năm 2020 Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị; các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Ý kiến góp ý cho Báo cáo Tổng kết cần nhấn mạnh đến khó khăn chung trong năm, những thành tích đã đạt được của Viện là cơ sở vững chắc để các đảng viên có thêm niềm tin vào sự chỉ đạo của Chi ủy. Ngoài ra, Chi ủy nên tổ chức cuộc gặp gỡ quần chúng để lắng nghe và hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã đạt được trong năm qua, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đồng chí cũng mong muốn Viện tiếp tục có những định hướng khoa học tốt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.   

         Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành bầu được 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BÙI THỊ TIẾN