HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2020

22/12/2020

          Phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Ngọc Hà thông báo tới Hội nghị Quy chế thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (có văn bản kèm theo) và tình hình đăng kí thi đua khen thưởng của Viện. Căn cứ vào Quy chế, PGS.TS. Vũ Ngọc Hà nêu rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn và những quy định cụ thể trong công tác bình xét thi đua khen thưởng. Qua đó khẳng định mục đích, ý nghĩa của Hội nghị nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

          Trong không khí làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bình xét, bỏ phiếu cho 08 đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 06 Tập thể lao động xuất sắc cùng nhiều danh hiệu thi đua khác. Kết quả bình xét thi đua đã thể hiện đúng năng lực của các cá nhân và tập thể được bình chọn.

          Phát biểu bế mạc hội nghị, PGS.TS. Vũ Ngọc Hà đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể Viện đã đạt được trong năm 2020. Tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, tuân thủ nội quy làm việc đã góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết. Dựa trên những kết quả đã đạt được, PGS.TS. Vũ Ngọc Hà kêu gọi các cá nhân, tập thể tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm tới, góp phần xây dựng Viện ngày một phát triển hơn.

Chí Thanh