Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

09/11/2020

          Ngày 9.11.2020, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra cuộc họp lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phần tham dự gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Chủ trì cuộc họp, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

          Phát biểu tại cuộc họp, căn cứ vào công văn hướng dẫn của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS Vũ Ngọc Hà kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thể hiện tinh thần phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân bằng việc góp ý xây dựng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

          Trong không khí thảo luận sôi nổi, hầu hết các ý kiến đều đồng ý, nhất trí cao với dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, nêu bật tinh thần lãnh đạo của Đảng trong lịch sử và tương lai. Các văn kiện đã có những đánh giá khách quan và cụ thể về các kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những góp ý, đề xuất về các vấn đề kinh tế, phát triển bền vững, giữ gìn tài nguyên môi trường.

          Một số ý kiến cho rằng phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung về nguyên nhân và giải pháp, cụ thể là giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường, những hệ lụy môi trường, quản lý đất đai cho hiệu quả. Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý kinh tế. Việc quản lý kinh tế còn để thất thoát, mang lại lợi ích cho cá nhân, không mang lại lợi ích cho đất nước; việc quản lý các mặt hàng thiết yếu chưa tốt; vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa vẫn đang là vấn đề nhức nhối của xã hội; cơ chế thị trường phát triển nhanh, song đạo đức xã hội lại xuống cấp; công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa tốt; tình trạng phí chồng phí như phí bảo trì đường bộ, phí qua đoạn đường BOT, phí qua cầu, phà...; tình trạng hàng hóa nông sản của nông dân phụ thuộc nhiều thị trường của Trung Quốc như: dưa hấu, thanh long, vải thiều,...

          Kết thúc cuộc họp, PGS.TS Vũ Ngọc Hà cho biết, tất cả các ý kiến góp ý của đại biểu đều được ban tổ chức ghi nhận, đánh giá cao và sẽ tập hợp để gửi về Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau đó trình Ban soạn thảo của Trung ương.

          Chí Thanh

 

Chí Thanh