VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI NGHỆ AN

21/07/2016

        Ngày 5-8-2015, Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH & BKT VN) đã có buổi làm việc với Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An. Đoàn của Viện TĐH & BKT VN do PGS TS Lại Văn Hùng- Viện trưởng làm trưởng đoàn; phía Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An có đồng chí Phạm Xuân Cần, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Quốc Hồng, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn; đồng chí Nguyễn Thị Minh Tú, Chánh Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ; đồng chí Hoàng Nghĩa Nhạc, Trưởng phòng Quản lí Khoa học; đồng chí Nguyễn Quý Hiếu, Trưởng phòng Quản lí Khoa học Địa phương và một số lãnh đạo các phòng ban của Sở.

        Tại buổi làm việc, PGS TS Lại Văn Hùng đã giới thiệu về lịch sử biên soạn Bách khoa thư của Việt Nam; chức năng nhiệm vụ và tổ chức của Viện TĐH & BKT VN; đề xuất Dự án hợp tác với Nghệ An về việc biên soạn Bách khoa thư Nghệ An.

        Cũng trong buổi làm việc, Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An đã giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Sở. Hiện nay Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An đang triển khai 3 đề tài: 1. Biên soạn Nghệ An Toàn chí; 2. Lịch sử quân sự Nghệ An; 3. Lịch sử Nghệ An; 12 huyện đang biên soạn địa chí của huyện. Đặc biệt, trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến của các đồng chí trong Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An muốn được tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa địa chí Nghệ An và Bách khoa thư Nghệ An.

        Trong khuôn khổ của buổi làm việc, PGS TS Lại Văn Hùng đã nói một cách khái quát nhất về sự khác biệt giữa Địa chí Nghệ An và Bách khoa thư Nghệ An; Phương pháp biên soạn Bách khoa thư Nghệ An.

        Các thành viên khác trong đoàn công tác của Viện TĐH & BKT VN cũng có trao đổi thêm xung quanh vấn đề Bách khoa thư Nghệ An; sự khác biệt giữa Địa chí Nghệ An, các công trình đã xuất bản về Nghệ An và các công trình tra cứu khác với Bách khoa thư Nghệ An; phương thức phát hành, quản trị và tra cứu online;...

        Sau một thời gian thảo luận, trao đổi giữa Viện TĐH & BKT VN và Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An, đồng chí Phạm Xuân Cần, Phó Giám đốc Sở khoa học & Công nghệ Nghệ An đã kết luận: 1. Dự án biên soạn Bách khoa thư Nghệ An rất có tính khả thi. 2. Nghệ An là tỉnh có tiềm năng lớn về lực lượng cán bộ biên soạn. 3. Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An sẽ cùng với Viện TĐH & BKT VN xây dựng và hoàn thiện Dự án Bách khoa thư Nghệ An đề xuất, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong quá trình xây dựng Dự án, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất với Viện TĐH & BKT VN một số ý kiến: 1. Lí giải rõ sự khác biệt giữa các công trình đã xuất bản với Bách khoa thư Nghệ An; 2. Tính quyền uy của Bách khoa toàn thư so với các công trình tra cứu khác là một trong những yêu cầu cấp thiết cho việc biên soạn Bách khoa thư Nghệ An; 3. Lí giải rõ hơn về nguồn kinh phí; 4. Làm rõ hơn về vấn đề xuất bản, in ấn, sở hữu tác quyền.

        Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Viện TĐH & BKT VN, PGS TS Lại Văn Hùng cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình và nồng hậu của Ban lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An. Phó Giám đốc Sở khoa học & Công nghệ Nghệ An cũng cảm ơn Viện TĐH & BKT VN về những thông tin và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực biên soạn từ điển và bách khoa thư. Hai bên cùng nhấn mạnh rằng chuyến thăm và làm việc sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Dự án Bách khoa thư Nghệ An trong thời gian tới sẽ giao cho Chánh Văn phòng - đại diện Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An và Trưởng phòng Quản lí Khoa học & Hợp tác Quốc tế - đại diện cho Viện TĐH & BKT VN tiếp tục hoàn thiện.

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG