HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TĐH & BKT VN HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ

21/07/2016

        Sáng 4-2-2015, Hội đồng Khoa học của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã họp bàn về công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2015. Tham dự cuộc họp có các vị: PGS TS Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng; PGS TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS TS Hà Quang Năng, Thư kí Hội đồng; các uỷ viên: PGS TS Trần Đức Cường, PGS TS Phạm Văn Hảo, PGS TS Tạ Văn Thông, PGS TS Phan Trọng Thưởng, PGS TS Phạm Văn Tình, PGS TS Phạm Hùng Việt.

        Hội nghị đã nghe PGS TS Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng tổng kết các hoạt động khoa học mà Viện đã thực hiện trong năm 2014, với các nội dung chính:

1. Việc thực hiện 3 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng Bách khoa thư Luật học; Nghiên cứu xây dựng Bách khoa thư Văn học và Nghiên cứu xây dựng Bách khoa thư Tâm lí học.
2. Việc thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Bách khoa thư ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Biên soạn Từ điển tiếng Việt (cỡ lớn); Từ điển Thuật ngữ Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Anh – Việt; Từ điển Thuật ngữ Khoa học Xã hội Anh – Việt và Biên soạn Từ điển Pháp luật Phổ thông.
3. Việc thực hiện 12 đề tài cấp Viện, trong đó có 5 đề tài được đánh giá là tốt hơn cả và nếu được biên tập, thẩm định nghiêm túc thì có thể xuất bản được, gồm: Từ điển Sông Hồ Việt Nam; Thuật ngữ Phật giáo ở Việt Nam; Từ điển Giáo dục Công dân dành cho Học sinh phổ thông; Từ điển Bách khoa về phong trào Cần Vương ở Việt Nam, Từ điển Thuật ngữ Khoa học dành cho học sinh tiểu học.
4. Việc thực hiện đề tài Bách khoa thư Biển đảo Việt Nam.
5. Viêc thực hiện đề tài liên kết Biên soạn Từ điển Tuyên Quang.
6. Biên soạn và xuất bản cuốn sách "MAGI-MAGGI trong Từ điển tiếng Việt và nhãn hiệu của Nestle".
7. Việc triển khai tổ chức Hội thảo Các Nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ - Lần thứ nhất vào tháng 3-2015.

        Hội đồng Khoa học đã đánh giá và phân tích rõ ràng, cụ thể những ưu điểm, kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong việc triển khai công tác khoa học năm 2014. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng hoạt động khoa học năm 2015.

        Kết luận Hội nghị, PGS TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, đánh giá cao những mặt được trong việc triển khai công tác năm 2014 và định hướng cho công tác năm 2015, mong muốn hoạt động khoa học của Viện ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt thêm nhiều thành tựu hơn nữa trong những năm tiếp theo.

LÊ THỊ HẢI CHI