VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: LỄ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 2014

21/07/2016

        Sáng 19-2-2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ phát động Thi đua năm 2014. Đến dự có GS TS Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm KHXH VN; các Uỷ viên BCH Đảng bộ, Hội đồng thi đua, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,… Viện Hàn lâm KHXH VN; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo các tạp chí; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị…

        Thay mặt Hội đồng Thi đua, đồng chí Phùng Ngọc Tấn đã đọc các quyết định khen thưởng tặng cho các đơn vị và cá nhân trong Viện Hàn lâm KHXH VN, đã có những thành tích xuất sắc trong năm 2013.

Tiếp đó, GS TS Võ Khánh Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Viện Hàn lâm KHXH VN đã lên phát động phong trào thi đua năm 2014 trong toàn Viện. Theo đồng chí, công tác thi đua gắn liền với mọi hoạt động của Viện Hàn lâm KHXH VN. Đây là đợt phát động thi đua có ý nghĩa đặc biệt khi Viện Hàn lâm KHXH VN vừa tổ chức kỉ niệm 60 năm thành lập và là năm thứ ba Viện chính thức đổi tên mới.

GS TS Võ Khánh Vinh trao Bằng khen của
Viện trưởng Viện Hàn lâm KHXH VN cho 10 đơn vị tiêu biểu năm 2013, trong đó có Tạp chí
Từ điển học & Bách khoa thư.

 

        GS Võ Khánh Vinh đã khái quát một số nội dung thi đua cần quán triệt trong năm 2014. Đó là, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Viện đang đảm nhiệm: Nghiên cứu những nhiệm vụ khoa học cơ bản. Năm 2014 là năm tổng kết, đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học cấp bộ 2 năm; Lưu ý phát triển đội ngũ, đào tạo nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm; Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về chuyên môn; Tiếp tục phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nói đi đôi với làm; Nghiên cứu kết hợp, hỗ trợ các địa phương, các vùng nông thôn mới, như đề tài Tây Nguyên 3, Tây Nam Bộ; Kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ Viện Hàn lâm; Quản lí và sử dụng tốt các sản phẩm khoa học, phục vụ kịp thời cho các đối tượng có yêu cầu; Quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể; Đổi mới công tác thi đua khen thưởng bằng việc đi vào thực chất, tránh phô trương hình thức; Tham gia các phong trào xã hội mang tính nhân đạo đối với các đối tượng khó khăn cần chia sẻ ở khắp mọi nơi… Chủ tịch Hội động Thi đua Khen thưởng cũng lưu ý tới việc tổ chức thực hiện sao cho tốt trong toàn Viện với phương châm: chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả.

        Sau đó, các đơn vị: Học viện Khoa học Xã hội, Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH VN, Viện Kinh tế VN, Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN, Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHXH VN… đã lên phát biểu, hưởng ứng phong trào thi đua vừa phát động. Tiếp đó, đại diện các đơn vị trong Viện Hàn lâm KHXH VN đã lên kí giao ước thi đua năm 2014.

BÙI THỊ TIẾN