HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TĐH & BKT VN (NHIỆM KÌ 2) HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

21/07/2016

Ngày 16-1-2014, Hội đồng Khoa học Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (nhiệm kì 2, 2013-2018) đã họp phiên đầu tiên. Tham dự có 9/13 thành viên: PGS TS Lại Văn Hùng (Viện trưởng), PGS TS Trần Đức Cường, PGS TS Phạm Văn Hảo, PGS TS Hà Quang Năng, PGS TS Tạ Văn Thông, PGS TS Phan Trọng Thưởng, PGS TS Phạm Văn Tình, PGS TS Phạm Hùng Việt, PGS TS Đinh Ngọc Vượng (4 uỷ viên: PGS TS Phạm Văn Đức, PGS TS Phan Văn Kiệm, TS Nguyễn Đình Kỳ, GS TS Nguyễn Quang Thuấn vì bận công tác đột xuất nên vắng mặt). Tham dự còn có TS Vũ Ngọc Hà, Phó Viện trưởng; ThS Đặng Thị Phượng, Trưởng phòng QLKH & HTQT.

        Mở đầu, PGS TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng, đã thông báo một số vấn đề liên quan tới quyết định thành lập Hội đồng KH của Viện nhiệm kì mới với 13 thành viên, trên cơ sở HĐKH cũ có bổ sung một số thành viên mới, bao gồm các nhà KH ở các lĩnh vực khác nhau (Địa lí: 1, Hoá học: 1, Kinh tế học: 1, Luật học: 1, Ngôn ngữ học: 5, Sử học: 1, Triết học: 1, Văn học: 2).

        Tiếp đó, HĐ đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐKH, gồm: Chủ tịch HĐ: PGS TS Đinh Ngọc Vượng, Phó Chủ tịch HĐ: PGS TS Lại Văn Hùng, Thư kí HĐ: PGS TS Hà Quang Năng.

        Chịu trách nhiệm điều hành HĐ nhiệm kì mới, tân Chủ tịch PGS TS Đinh Ngọc Vượng đã trình bày bản dự thảo về Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Hội đồng KH Viện Từ điển học và Bách khoa thư trong nhiệm kì 2013-2018. Có 4 phương hướng được nêu ra cần thực hiện: 1) Tư vấn cho Viện trưởng về việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về các lĩnh vực nghiên cứu và biên soạn từ điển, bách khoa toàn thư; 2) Tư vấn cho Viện trưởng về việc biên soạn các công trình TĐ, BKT chuyên ngành và BKT địa phương; 3) Đóng góp ý kiến về việc đánh giá và tổ chức đánh giá các đề tài, công trình KH; 4) Đề xuất với Viện trưởng về các công việc liên quan tới việc biên soạn Bách khoa toàn thư VN sắp tới (sau khi được Chính phủ phê duyệt), v.v.

        Hội đồng đã trao đổi để thống nhất một chương trình hành động và các nội dung cần triển khai nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của Viện sẽ phải thực thi trong thời gian tới.

HƯƠNG THU