Hội nghị tập huấn công tác Tạp chí xuất bản 2013

21/07/2016

      Ngày 15-11-2013, tại Ninh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tạp chí Xuất bản năm 2013.

      Hiện nay, Viện Hàn lâm KHXH VN có tất cả 34 tạp chí (của Viện Hàn lâm và các viện chuyên ngành trực thuộc Viện) và 2 nhà xuất bản (NXB Khoa học Xã hội và NXB Từ điển Bách khoa). Tham dự, có GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch, GS TS Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch và GS TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN; Các cán bộ đang làm công tác tạp chí của tất cả 34 tạp chí và 2 NXB trong Viện. Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư có 3 cán bộ tham gia: PGS TS Lại Văn Hùng (Tổng biên tập), PGS TS Phạm Văn Tình (Phó Tổng biên tập), Đinh Thị Thu Hương (Q. Trưởng phòng Biên tập - Trị sự).

      Buổi sáng, sau lời phát biểu khai mạc của GS TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch - Phụ trách công tác tạp chí của Viện Hàn lâm KHXH VN, Hội nghị đã nghe PGS TS Nguyễn Văn Dững (Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) trình bày một số vấn đề nhằm đổi mới cách thức và nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học xã hội. Theo diễn giả, cần phải tận dụng diễn đàn của các tạp chí khoa học để: 1. Kết nối được các chuyên gia, các nhà KH... thông qua các vấn đề; 2. Kết nối các lĩnh vực khoa học xã hội, tổ chức sự kiện, bao quát được mọi vấn đề KHXH đang quan tâm. PGS TS Phạm Văn Đức (đại diện Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm KHXH VN) báo cáo các vấn đề liên quan tới hoạt động của Liên Chi hội trong năm qua. PGS TS Nguyễn Ngọc Hà (Tổng biên tập tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam) trình bày "Đề án Xây dựng Tuần báo Khoa học Xã hội Việt Nam" sắp tới. TS Trần Minh Tuấn (Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ) báo cáo về nhân sự, công tác tổ chức, trình độ, chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm tạp chí trong năm 2013. TS Nguyễn Thị Hồng Phấn (Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính) báo cáo đánh giá về công tác xuất bản, tạp chí (số tạp chí, số NXB, số lượng phát hành, chi phí...) trong năm 2013. Tiếp theo là ý kiến phát biểu của GS TS Vũ Dũng (Tổng biên tập tạp chí Tâm lí học), TS Nguyễn Quốc Tuấn (Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo), PGS TS Phạm Văn Đức (Tổng biên tập tạp chí Triết học), PGS TS Mai Quỳnh Nam (Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Con người), PGS TS Võ Kim Cương (Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Lịch sử), PGS TS Tống Trung Tín (Tổng biên tập tạp chí Khảo cổ học), TS Lê Thanh Sang (Tổng biên tập tạp chí Khoa học Xã hội miền Nam Bộ)... về các vấn đề chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đội ngũ CTV khoa học, nâng cao chất lượng tạp chí, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ tham gia tạp chí, đẩy mạnh công tác phát hành, cải tiến chế độ nhuận bút...

      GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN, đã phát biểu tổng kết Hội nghị. Theo Chủ tịch, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi và đã nêu ra nhiều nội dung thực sự mới. Chủ tịch đánh giá cao sự cố gắng của các tạp chí, cho dù khó khăn đã hết sức cố gắng hoàn thành công việc, xuất bản đúng kì, đúng đối tượng. Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới, các tạp chí công bố được nhiều bài báo của các cán bộ trong Viện Hàn lâm KHXH VN hơn nữa; cần chú trọng công tác phát hành, vì đây là những tạp chí kén người đọc,... GS TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các tạp chí của Viện Hàn lâm KHXH VN "phản ánh nền khoa học xã hội nước nhà", do đó, cần đầu tư có trọng điểm trong thời gian tới, Viện Hàn lâm KHXH VN sẽ tổ chức các hội nghị theo chuyên đề để góp phần nâng cao chất lượng khoa học của các công trình công bố trên tất cả các ấn phẩm tạp chí, xuất bản của Viện Hàn lâm KHXH VN hiện nay.