Tin về thành lập Ban Chủ nhiệm đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

15/10/2015

Thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án

Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

 

 

      Ngày 08 tháng 10 năm 2015 Phó Thủ tướng Vũ  Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã ký Quyết định số 160/QĐ-HĐCĐBSBKTTVN thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (Ban Chủ nhiệm).

     Chủ nhiệm là GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

     2 Phó Chủ nhiệm gồm: GS.TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

     Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đề án gồm: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TSKH. VS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

     Chủ tịch Hội đồng giao Chủ nhiệm Đề án ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đề án.

 

Đinh Ngọc Vượng