Hội thảo khoa học các nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ (lần thứ I)

26/03/2015

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

CÁC NHÀ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ TRẺ

Lần thứ nhất

 

      Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2015, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Khoa học Các Nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ - Lần thứ nhất. Tham dự Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; PGS TS Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; PGS TS Hà Quang Năng, Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; khách mời: PGS.TS Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Đại diện Ban Quản lý Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Đồng chí Trương Tuấn Anh, Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn và các cán bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

      Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 23 báo cáo từ các cán bộ trong Viện. Việc tổ chức Hội thảo là chủ trương của Lãnh đạo Viện và Hội đồng khoa học và đã được đề ra cách đây gần một năm. Mục tiêu của Hội thảo là mở hướng đi mới cho các nhà nghiên cứu trẻ, giúp họ tự tin và có những bước đi thật chắc chắn trên con đường nghiên cứu của mình.


 

      Những người tham gia Hội thảo đã nghe PGS TS Đinh Ngọc Vượng thay mặt Ban Tổ chức trình bày Báo cáo đề dẫn cho Hội thảo, khái quát mục tiêu và nội dung của Hội thảo. Hội thảo đã được nghe các tham luận: “Giới thiệu về Nguyễn Khắc Viện và cuốn “Từ điển Tâm lý” của ông” do TS Vũ Ngọc Hà trình bày, “Kinh nghiệm biên soạn mục từ ngành Luật học (qua thực tiễn tham gia Đề tài Biên soạn Từ điển Pháp luật Phổ thông)” do ThS Phạm Thị Huyền trình bày, “Mục từ ngành Văn học qua hai bộ Việt Nam Bách khoa Từ điển và Từ điển Bách khoa Việt Nam” do ThS Trần Thị Hường trình bày, “Tính chất bách khoa thư trong Lịch triều hiến chương loại chí” do ThS Nguyễn Như Trang trình bày, “Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của tác giả Denis Diderot và công trình Bách khoa thư Diderot” do ThS Nguyễn Thị Thanh Nga trình bày, “Giới thiệu bộ Bách khoa thư Khoa học và Công nghệ McGraw-Hill – Xuất bản lần thứ 9 (McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology – 9th Edition)” do ThS Lê Thị Hải Chi trình bày, “Giới thiệu bộ Đại Bách khoa toàn thư Xô Viết” do ThS Nguyễn Trà My trình bày, “Các mục từ về Lịch sử Việt Nam trong Đại Bách khoa Toàn thư Trung Quốc (qua khảo sát 2 quyển Lịch sử Nước ngoài)” do ThS Bùi Thanh Phương trình bày, “Mục từ Liên hợp quốc trong bộ Bách khoa toàn thư Americana” do ThS Hoàng Thị Thêm trình bày, “Khảo sát hình minh họa các ngành nghệ thuật trong Bách khoa tri thức bằng hình” do ThS Lê Trường Quang trình bày.


 

      Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến thảo luận và góp ý của các đại biểu. Những góp ý này đã góp phần làm rõ hơn hướng nghiên cứu cho các cán bộ trẻ, giúp họ nâng cao trình độ và có những bước tiến ngày càng vững chắc trên con đường nghiên cứu tương lai của mình.

      Tổng kết Hội thảo, PGS.TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam khẳng định: Việc tổ chức Hội thảo Các nhà từ điển học và Bách khoa thư trẻ là chủ trương đúng của Lãnh đạo Viện và Hội đồng khoa học Viện. Hội thảo sẽ được tổ chức hàng năm vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3. Hội thảo sẽ giúp các nhà khoa học trẻ trong Viện trưởng thành, kế tục sự nghiệp của những người đi trước, góp phần xây dựng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ngày càng vững mạnh.

 

                                                                                                                  Lê Thị Hải Chi