Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015

05/03/2015

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

họp về công tác khoa học năm 2014

– Triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015

 

      Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2015, Hội đồng Khoa học của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã họp bàn về công tác khoa học năm 2014 – triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Hà Quang Năng, Thư ký Hội đồng, các ủy Hội đồng: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng; PGS.TS Trần Đức Cường, PGS.TS Tạ Văn Thông, PGS.TS. Phạm Hùng Việt, PGS.TS Phạm Văn Tình, PGS.TS Phạm Văn Hảo.

      Hội nghị được nghe PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện tổng kết các hoạt động khoa học mà Viện đã thực hiện trong năm 2014, với các nội dung chính:

      1) Việc thực hiện 03 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng Bách khoa thư Luật học; Nghiên cứu xây dựng Bách khoa thư Văn họcNghiên cứu xây dựng Bách khoa thư Tâm lý học.

      2) Việc thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Bách khoa thư ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Biên soạn Từ điển tiếng Việt (cỡ lớn); Từ điển Thuật ngữ Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Anh – Việt; Từ điển Thuật ngữ Khoa học Xã hội Anh – ViệtBiên soạn Từ điển Pháp luật Phổ thông.

      3) Việc thực hiện 12 đề tài cấp Viện, trong đó có 05 đề tài được đánh giá là tốt hơn cả và nếu được biên tập, thẩm định nghiêm túc thì có thể xuất bản được, gồm: Từ điển Sông Hồ Việt Nam; Thuật ngữ Phật giáo ở Việt Nam; Từ điển Giáo dục Công dân dành cho Học sinh phổ thông; Từ điển Bách khoa về phong trào Cần Vương ở Việt Nam Từ điển Thuật ngữ Khoa học dành cho học sinh tiểu học.

      4) Việc thực hiện đề tài Bách khoa thư Biển đảo Việt Nam.

      5). Viêc thực hiện đề tài liên kết Biên soạn Từ điển Tuyên Quang.

      6. Biên soạn và xuất bản cuốn sách "MAGI-MAGGI trong Từ điển tiếng Việt và nhãn hiệu của Nestle".

      6) Việc triển khai tổ chức Hội thảo Các Nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ - Lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2015.

Ảnh: Hội đồng khoa học Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

 

      Hội đồng Khoa học đã đánh giá và phân tích rõ ràng, cụ thể những ưu điểm, kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong việc triển khai công tác khoa học năm 2014. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng hoạt động khoa học năm 2015.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí PGS.TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam một lần nữa đánh giá cao những mặt được trong việc triển khai công tác khoa học năm 2014 và định hướng cho công tác khoa học năm 2015 với mong muốn hoạt động khoa học của Viện ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt thêm nhiều thành tựu hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Lê Thị Hải Chi