NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2020 (22/12/2020)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (TĐH và BKT VN) tổ chức triển khai 04 đề tài khoa học cấp Bộ và 13 đề tài khoa học cấp Cơ sở. Ngày 9-28.10.2020, Viện TĐH và BKT VN tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: Biên soạn Từ điển bách khoa hành chính Việt Nam (giai đoạn 1) (Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Phượng); Biên soạn Bách khoa toàn thư về tác gia bách khoa thư Việt Nam (Chủ nhiệm: PGS.TS. Lại Văn Hùng); Bách khoa thư nghề thủ công cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Chủ nhiệm: PGS.TS. Tạ Văn Thông); Biên soạn Từ điển thuật ngữ kinh tế tiếng Việt (Chủ nhiệm: TS. Bạch Hồng Việt).

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 (22/12/2020)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 14.12.2020, tại Hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2020 (22/12/2020)

Ngày 4.12.2020, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động, bình xét thi đua năm 2020. Thành phần tham dự; toàn thể viên chức và người lao động Viện. Chủ trì hội nghị; PGS.TS. Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng; TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng; TS. Đặng Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn Viện.

Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (22/12/2020)

Ngày 3.12.2020, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về công tác cán bộ, TS. Đặng Thị Phượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025.

Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (2008-2018) (07/12/2020)

Sáng ngày 09/10/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập viện (2008-2018).

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu trong quá trình phát triển đất nước (02/12/2020)

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (2008 – 2018), được tổ chức ngày 9/10, tại Hà Nội.

Hội thảo khoa học “Từ điển học và Bách khoa thư học Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” (26/11/2020)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 26/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Từ điển học và Bách khoa thư học Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”.

Vai trò của từ điển học và bách khoa thư học Việt Nam trong thời đại 4.0 (26/11/2020)

Ngày 26/11 tại Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức "Hội thảo khoa học Từ điển học và Bách khoa thư học Việt Nam - Lý luận và thực tiễn".

Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (09/11/2020)

Ngày 9.11.2020, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra cuộc họp lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phần tham dự gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Chủ trì cuộc họp, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Hội thảo quốc gia: “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017) và Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” (07/11/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017), sáng ngày 26/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017) và Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu khai mạc.