HỘI THẢO KHOA HỌC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN SOẠN BÁCH KHOA THƯ Ở VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX (11/10/2022)

Ngày 10.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội thảo khoa học Một số vấn đề về biên soạn bách khoa thư ở Việt Nam trong thế kỷ XX, đây là hội thảo nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022 của Viện. Thành phần tham dự hội thảo gồm toàn thể viên chức, người lao động của Viện và các các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngoài Viện quan tâm đến lĩnh vực bách khoa thư học.

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2022 (28/09/2022)

Ngày 27/9/2022, tại hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra buổi tập huấn, diễn tập nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ cho viên chức, người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và Viện Sử học nhằm sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ.

HỘI THẢO KHOA HỌC: TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ HỌC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ (10/09/2022)

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học Từ điển học và Bách khoa thư học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo của các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực Từ điển học và Bách khoa thư học trong và ngoài nước.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC (21/10/2021)

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Tọa đàm sinh hoạt khoa học thường kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 21.10.2021. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động trong Viện tham gia.

TỌA ĐÀM SINH HOẠT KHOA HỌC (19/10/2021)

Sáng 07.10.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Tọa đàm sinh hoạt khoa học thường kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự buổi tọa đàm có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2021 (19/10/2021)

Thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-HĐGDQPAN ngày 6.10.2021 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Hai Bà Trưng, ngày 19.10.2021, Ban Chỉ huy quân sự Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho đối tượng 4 năm 2021.

BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ NĂM 2021 (11/06/2021)

Ngày 11.6.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tiếp nhận Quyết định số 666/QĐ-KHXH ngày 7.6.2021 về việc bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Hà, PGS.TS, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư giữ chức Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC BÁCH KHOA THƯ TRONG CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH TRA CỨU Ở VIỆT NAM (22/04/2021)

Sáng 26.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Tọa đàm khoa học về Bách khoa thư trong các loại công trình tra cứu ở Việt Nam do PGS.TS Tạ Văn Thông thuyết trình.

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2021 (05/04/2021)

Sáng 5.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2021. Tham dự có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ (30/03/2021)

Sáng 30.3.2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ đối với Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.