TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ (22/06/2023)

Ngày 21.6.2023, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra toạ đàm khoa học: Nâng cao chất lượng các bài đăng tạp chí. Tham dự toạ đàm có lãnh đạo Viện và đông đảo các nhà nghiên cứu quan tâm đến chủ đề.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (01/06/2023)

Ngày 31.5.2023, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện.

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO CÁC QUẦN CHÚNG ƯU TÚ (15/04/2023)

Ngày 14.4.2023, Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. Tham dự buổi lễ có PGS. TS Vũ Ngọc Hà - Bí thư Chi bộ, Chi uỷ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 (21/12/2022)

Ngày 20.12.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng lãnh đạo Chi uỷ và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện.

LỄ PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 (17/12/2022)

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với phương châm hành động: Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển, ngày 16.2.2023, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Lễ Phát động thi đua năm 2023. Tham dự sự kiện có PGS. TS. Vũ Ngọc Hà, Viện trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện.

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN BÁCH KHOA THƯ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (03/11/2022)

Ngày 03.11.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện), đã diễn ra Toạ đàm Nghiên cứu biên soạn Bách khoa thư Công đoàn Việt Nam. Thành phần tham dự toạ đàm gồm toàn thể công đoàn viên của Viện.

HỘI THẢO KHOA HỌC: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN VÀ BÁCH KHOA THƯ (01/11/2022)

Ngày 31.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội thảo khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư. Thành phần tham dự hội thảo gồm các khách mời và toàn thể viên chức và người lao động của Viện

HỘI THẢO KHOA HỌC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN Ở VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX (29/10/2022)

Ngày 28.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Hội thảo khoa học Một số vấn đề về biên soạn từ điển ở Việt Nam trong thế kỷ XX. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học của Viện năm 2022. Thành phần tham dự hội thảo gồm toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CHI ĐOÀN NĂM 2022 TÌM HIỂU VỀ TỪ ĐIỂN VÀ BÁCH KHOA THƯ THUỘC LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (21/10/2022)

Ngày 20.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Toạ đàm khoa học Tìm hiểu về từ điển và bách khoa thư thuộc lĩnh vực gia đình. Đây là hoạt động khoa học có sự kết hợp giữa Chi đoàn, Công đoàn và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Viện. Thành phần tham dự Toạ đàm gồm toàn thể viên chức, người lao động của Viện.

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA PHỤ NỮ VIỆT NAM (19/10/2022)

Ngày 19.10.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) đã diễn ra Toạ đàm khoa học Nghiên cứu biên soạn Từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam. Thành phần tham dự gồm toàn thể viên chức, người lao động Viện.