Giới thiệu về chi đoàn, đoàn thanh niên Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

28/01/2021

Ban chấp hành Đoàn thanh niên hiện nay gồm:

 

        - Bí thư: Lại Thị Tố Quyên

 

        - Phó Bí thư: Ths. Lê Thanh Hà

 

        - Các Ủy viên: ThS. Vũ Hoàng, ThS. Trần Thị Phượng, ThS. Bùi Phương Linh