Hội thảo khoa học "Các nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ" (lần thứ II)

31/03/2016

      Ngày 28/3/2015 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học "Các nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ" (Lần thứ II). Hội thảo lần thứ I đã được tổ chức ngày 23/3/2015. Đây là diễn đàn khoa học dành cho các cán bộ trẻ của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, được tổ chức hàng năm vào dịp ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Việc tổ chức Hội thảo là chủ trương của lãnh đạo Viện trong việc bồi dưỡng, đào tạo khoa học cho các cán bộ trẻ.

     Tham dự hội thảo có PGS.TS Lại Văn Hùng, Viện trưởng; PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng khoa học; TS. Bạch Hồng Việt, Phó viện trưởng, PGS. TS Hà Quang Năng, Thư ký Hội đồng khoa học, PGS.TS Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; TS Võ Xuân Vinh, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng toàn thể đoàn viên, cán bộ của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

     Ban tổ chức đã nhận được 17 Báo cáo khoa học từ các đoàn viên, cán bộ trẻ tham.

     Hội thảo đã nghe và đóng góp ý kiến 8 bản tham luận được trình bày tại Hội thảo với 3 nhóm vấn đề:

     Nhóm thứ 1:“Những vấn đề chung về từ điển và bách khoa thư”, với 2 bài tham luận của Ths Nguyễn Thị Thanh Nga "Các mục từ văn học trong Bách khoa toàn thư Diderot" và của Ths Dương Thị Dung "Tìm hiểu vấn đề người sử dụng từ điển thuật ngữ hiện nay".
     Nhóm thứ 2: “Những vấn đề về Bách khoa thư chuyên ngành”, với 2 bài tham luận của Ths Bùi Thanh Phương
"Hướng tới Bách khoa thư về sử học thời Nguyễn" CN Ngô Hương Trang "Giới thiệu Bách khoa thư quân sự Việt Nam"
     Nhóm thứ 3: Những vấn đề về cấu trúc mục từ của Bách khoa thư với 4 bài tham luận:
"Miêu tả cách thức biên soạn mục từ quốc gia trong Britannica" (Ths Hoàng Thị Thêm); "Các mục từ văn học Việt Nam, phần văn học nước ngoài – Đại Bách khoa toàn thư Trung Quốc" (CN Lê Thanh Hà); "Mục từ lịch sử các quốc gia Đông Nam Á trong Từ điển Bách khoa Việt Nam" (Ths Nguyễn Trà My);"Thử biên soạn mục từ “Kinh tế tri thức” trong Bách khoa thư" (CN Vũ Thị Hương)

     Các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận đối với nội dung các báo cáo.

     Kết luận tại Hội thảo PGS TS Lại Văn Hùng đưa ra 6 vấn đề cần rút kinh nghiệm: Thứ nhất, cách trình bày báo cáo tham luận hiệu quả, phải đúng, phải trúng, phải sâu vào vấn đề; Thứ hai, phải đổi mới phương pháp trình bày tham luận khoa học; Thứ ba, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo. Hầu hết các bài tham luận đều đạt chất lượng ở những mức độ khác nhau. Bài viết phải có suy nghĩ khách quan đúng đắn. Thứ tư, Hội thảo có tính tích cực mới đáng khích lệ như: có vấn đề mới, đã đi vào những vấn đề thiết thực, và đã rút ra bài học để đề nghị giải pháp. Thứ năm, qua hai hội thảo PGS TS Lại Văn Hùng cho rằng vấn đề ngoại ngữ cần phải được đặt ra và coi trọng. Thứ sáu, qua hội thảo lần này cần hướng tới Hội thảo lần thứ III với những vấn đề chuyên sâu về từ điển học và bách khoa thư.

     Việc tổ chức Hội thảo Các nhà từ điển học và Bách khoa thư trẻ là chủ trương đúng của Lãnh đạo Viện và Hội đồng khoa học. Hội thảo giúp các nhà khoa học trẻ trong Viện trưởng thành, kế tục sự nghiệp của những người đi trước, góp phần xây dựng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ngày càng vững mạnh.

                                             Vũ Minh Trang