Từ điển thuật ngữ Khoa học Xã hội Việt - Lào

Nội dung:

Nội dung:

Từ điển Thuật ngữ Khoa học Xã hội Việt - Lào là một trong những công trình được thực hiện theo kế hoạch hợp tác khoa học giữa hai Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đây là một cuốn từ điển đối chiếu song ngữ Việt - Lào về các chuyên ngành khoa học xã hội khác nhau gồm khoảng 10 000 thuật ngữ. Bảng từ thuật ngữ tiếng Việt của từ điển được hình thành nhờ sự tham khảo, chọn lựa từ rất nhiều từ điển đối chiếu thuật ngữ khoa học xã hội song ngữ Việt - Anh/ Anh - Việt  và từ các sách báo chuyên ngành,… Sau đó, các nhà khoa học Việt Nam đã phối hợp với các nhà khoa học nước bạn chuyển dịch sang tiếng Lào để hoàn thiện công trình.

Công trình Từ điển Thuật ngữ Khoa học Xã hội Việt – Lào đã góp phần vào sự chuẩn hóa hệ thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu và hợp tác cho tất cả những ai quan tâm hoặc làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội của hai nước.