Biên soạn “Từ điển thuật ngữ khoa học dành cho học sinh tiểu học”

Nội dung:

Nội dung

Trong chương trình sách giáo khoa của 5 năm tiểu học, học sinh đã được tiếp xúc với một số thuật ngữ của các ngành khoa học cơ bản. Số thuật ngữ này tuy không lớn, nhưng chúng có vai trò rất quan trọng trong việc đặt nền móng để các em có cơ sở nắm bắt các kiến thức khoa học trong quá trình học tập về sau. Việc hiểu rõ, hiểu đúng số thuật ngữ này sẽ giúp các em có được niềm vui, hứng thú, tự tin để đi vào chinh phục thế giới khoa học. Vì thế, việc biên soạn một cuốn từ điển thuật ngữ khoa học mang những đặc trưng phù hợp cho học sinh tiểu học là vấn đề vô cùng cấp thiết.

Từ điển thuật ngữ khoa học dành cho học sinh tiểu học thu thập các thuật ngữ khoa học xuất hiện trong bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản dành cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 (khoảng 1000 mục từ), sau đó giải thích và minh họa cho các thuật ngữ. Nội dung giải thích các thuật ngữ giới hạn ở mức độ tương ứng với lượng kiến thức mà sách giáo khoa cung cấp.