Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn Bách khoa thư Việt Nam

Nội dung:

- Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển của bách khoa thư. Trên thực tế, đã hình thành môn Bách khoa thư học, như một phương hướng liên ngành làm sáng tỏ những vấn đề về lí luận và lịch sử bách khoa thư, về cơ cấu vĩ mô và vi mô của các bách khoa toàn thư, kể cả việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc tự động hoá hoàn toàn hoặc một số khâu trong quá trình biên soạn bách khoa toàn thư, từ xây dựng cơ sở dữ liệu đến soạn thảo văn bản, in ấn.

- Nghiên cứu các mô hình bách khoa thư: Biên soạn theo hình thức mục từ, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến Z; Biên soạn theo hình thức lĩnh vực khoa học, chuyên đề, mục, tiểu mục được cấu trúc, sắp xếp trên cơ sở phân loại khoa học; Mô hình hỗn hợp: nội dung được sắp xếp theo lĩnh vực khoa học, theo chuyên đề; nhưng trong mỗi lĩnh vực khoa học, mỗi chuyên đề, các khái niệm, các chủ đề được biên soạn theo hình thức mục từ (đơn nguyên tri thức) và các mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

- Nghiên cứu các phương pháp biên soạn bách khoa thư Việt Nam theo các loại bách khoa thư: Bách khoa toàn thư tổng hợp (Trình bày và giới thiệu một cách toàn diện các lĩnh vực tri thức của nhân loại và của mỗi quốc gia);  Bách khoa toàn thư chuyên ngành (Trình bày và giới thiệu những tri thức thuộc một chuyên ngành rộng, một chuyên đề hẹp hay một ngành hành chính sự nghiệp. Ví dụ: về quân sự, nông nghiệp, y học, kinh tế… về vũ thuật, nấu ăn… về hải quan, du lịch, v.v.)  Bách khoa toàn thư địa phương (loại tổng hợp, giới thiệu những tri thức cơ bản, những tình hình cơ bản về địa lí, lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hoá giáo dục khoa học, dân tộc, phong tục, danh lam thắng cảnh, nhân vật, tài nguyên…của châu lục, một khu vực, một quốc gia, các tỉnh, thành phố, huyện thị, vv. Ngoài bách khoa toàn thư địa phương tổng hợp còn có bách khoa toàn thư địa phương chuyên ngành, ví dụ : bách khoa thư nông nghiệp của một địa phương, BKT Di tích Văn hoá, BKT Lễ hội,...).