Giới thiệu tạp chí

15/08/2013

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư là cơ quan ngôn luận của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những vấn đề lý thuyết và thực tế biên soạn Từ điển học và Bách khoa thư. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về Báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Cơ cấu tổ chức:

- Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

- Phó Tổng biên tập giúp việc cho Tổng biên tập.

- Phòng Biên tập - Trị sự.

 

Địa chỉ Tòa soạn: Số 36 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội

ĐT: (024) 39728476; (024) 39729345

Email: tapchitudienhoc@gmail.com