ẨN DỤ Ý NIỆM - “VŨ KHÍ HỮU HIỆU” TRONG KHẨU HIỆU QUẢNG CÁO (07/12/2023)

Bài viết nhằm mục đích tìm hiểu hệ thống ẩn dụ ý niệm được sử dụng trong khẩu hiệu quảng cáo và tác động mà các ẩn dụ này mang lại từ góc độ ngôn ngữ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích ý niệm và thủ pháp thống kê dựa trên nguồn ngữ liệu gồm 400 khẩu hiệu quảng cáo của 12 nhóm sản phẩm để tìm hiểu loại hình và tần suất của ẩn dụ và phương pháp điều tra bảng hỏi dựa trên thang đo 5 bậc nhằm khảo sát tác động ngôn ngữ của ẩn dụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ẩn dụ được sử dụng rất phổ biến trong các khẩu hiệu quảng cáo và mang lại tác động tích cực khi khiến khẩu hiệu trở nên ấn tượng, kích thích suy nghĩ và cảm xúc của người đọc cũng như phù hợp về mặt văn hóa. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm giúp thiết kế khẩu hiệu quảng cáo hiệu quả hơn.

ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC NGỮ LIỆU TRONG TỪ ĐIỂN HỌC (08/08/2016)

PHẠM HIỂN** ThS Ngữ văn, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; Email: phamhieniol@gmail.com.

THỬ NÊU MỘT CÁCH HIỂU KHÁC VỀ VÀI TỪ KHOÁ TRONG BÀI QUỐC TỘ CỦA THIỀN SƯ PHÁP THUẬN (08/08/2016)

NGUYỄN KHẮC PHI** GS Ngữ văn, nguyên Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam; Email: phinga28_4@yahoo.com.vn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU ĐẠT CHẤT LƯỢNG KHOA HỌC CAO NHẤT, XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN NGHIÊN CỨU ĐẦU NGÀNH VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI Ở NƯỚC TA* (08/08/2016)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Kính thưa các quý vị đại biểu, và các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kì, Thưa toàn thể các nhà khoa học, các cán bộ, công chức và viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam,

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI* (08/08/2016)

Bài phát biểu của Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 2-12-2013)

TỪ NGỮ CHỈ MÙI VỊ TRONG TRUYỆN KIỀU (04/08/2016)

BÙI MINH TOÁN* * GS TS Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Email: buiminhtoanc6@yahoo.com.vn.

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM: NGƯỜI TÀ MUN Ở TÂY NINH (04/08/2016)

ĐINH LÊ THƯ PGS TS Ngữ văn, TP Hồ Chí Minh; Email: lethu46@gmail.com.

CÔNG VIỆC BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH ĐỊA PHƯƠNG (04/08/2016)

CÔNG VIỆC BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH ĐỊA PHƯƠNG

Hội thảo khoa học “Bảng mục từ Tuyên Quang” (11/07/2016)

Hội thảo khoa học “Bảng mục từ Tuyên Quang”

Về phương pháp biên soạn từ điển thuật ngữ (08/07/2013)

Về phương pháp biên soạn từ điển thuật ngữ