ĐỐI CHIẾU BIỂU HIỆN NGÔN NGỮ TRONG CÁC KIỂU ĐỊNH DANH TÊN CÁC LOÀI HOA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT (07/12/2023)

Tóm tắt: Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt, trong đó các đơn vị từ vựng không ngừng được bổ sung vào ngôn ngữ của cộng đồng. Những đơn vị định danh là kết quả của việc tạo ra từ mới và nhằm truyền tải ý nghĩa nhất định. Quá trình định danh là quá trình gắn cho ký hiệu ngôn ngữ một khái niệm - biểu niệm phản ánh các đặc trưng nhất định của một biểu vật. Bài viết nhằm hướng tới xác định các biểu hiện ngôn ngữ trong các kiểu định danh của từ ngữ chỉ tên hoa trong tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó phát hiện ra những tương đồng và khác biệt về sự lựa chọn từ ngữ để định danh hoa mang tính đặc trưng riêng của người Anh và người Việt

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO TRẺ ĐIẾC BẰNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU ĐẠT HIỆU QUẢ (07/12/2023)

Tóm tắt: Trẻ bị khuyết tật ngôn ngữ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có thể nói, trong số những khuyết tật dẫn đến khuyết tật ngôn ngữ, trẻ bị khuyết tật thính giác chịu nhiều thiệt thòi và dễ bị tổn thương hơn cả. Tổn thương ở cơ quan thính giác khiến việc tiếp nhận ngôn ngữ âm thanh của các em bị hạn chế, tuy nhiên, các em lại có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp hiệu quả. Vì vậy, hiện nay trong các trung tâm, trường học dạy trẻ điếc xuất hiện hình thức sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để dạy học văn hóa. Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu về trẻ điếc, về ngôn ngữ ký hiệu, đặc biệt là hoạt động dạy học cho trẻ thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Từ đó, đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng Việt cho trẻ điếc trong giai đoạn bắt đầu bước vào tiểu học. Từ khóa: Ngôn ngữ ký hiệu, trẻ điếc, dạy học môn tiếng Việt.

DIỆN MẠO TRUYỀN THUYẾT ĐỊA DANH BẮC NINH (07/12/2023)

Tóm tắt: Bắc Ninh là nơi lưu giữ khá đậm nét các loại hình văn hóa, văn học dân gian; từ thể loại thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười đến tục ngữ, ca dao, dân ca, thể loại nào cũng phong phú về số lượng, đa dạng về nội dung và mang đậm sắc thái văn hóa vùng miền. Nhưng đặc sắc hơn cả phải kể đến là truyền thuyết địa danh. Từ kết quả khảo sát và điền dã, chúng tôi đã tập hợp được 52 bản kể. Các truyện kể này thường gắn với lễ hội, với di tích lịch sử của địa phương; phản ánh đời sống văn hóa của người dân Bắc Ninh xưa. Khái quát diện mạo truyền thuyết địa danh của tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi muốn làm rõ sự phong phú, đa dạng của một nguồn truyện kể dân gian vẫn đang âm thầm chảy trong dòng văn hóa của người Kinh Bắc; khẳng định vị trí, ý nghĩa của tiểu loại này trong thể loại truyền thuyết dân gian.

ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH DANH CỦA THUẬT NGỮ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG TIẾNG ANH (07/12/2023)

Tóm tắt: Thuật ngữ quản trị chiến lược là phần rất quan trọng và chiếm tỉ lệ lớn trong hệ thống từ vựng của chuyên ngành quản trị chiến lược. Nắm vững các thuật ngữ, đặc biệt là đặc điểm định danh thuật ngữ quản trị chiến lược giúp các cá nhân, các nhà quản trị và các nhà nghiên cứu thuật ngữ học có thể hiểu và vận dụng các thuật ngữ trong lĩnh vực này. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu đặc điểm định danh của 1.936 thuật ngữ quản trị chiến lược tiếng Anh được thu thập từ một số cuốn từ điển thuật ngữ quản trị chiến lược tiếng Anh và tác phẩm kinh điển chuyên ngành quản trị chiến lược được xuất bản bằng ngôn ngữ Anh. Trọng tâm của nghiên cứu là các kiểu định danh theo ngữ nghĩa, theo nội dung biểu đạt và theo cách thức biểu thị của thuật ngữ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ KINH TẾ THƯƠNG MẠI TIẾNG VIỆT (07/12/2023)

Tóm tắt: Khảo sát đặc điểm của thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt phần nào cho thấy thực trạng của hệ thuật ngữ Kinh tế học nói chung, từ đó góp phần làm cơ cở khoa học cho việc xây dựng các thuật ngữ mới thuộc Kinh tế học và từng bước tìm giải pháp chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ khoa học xã hội cũng như hệ thuật ngữ kinh tế thương mại; đồng thời làm tiền đề cho việc biên soạn từ điển thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - ngoại ngữ và Việt - ngoại ngữ giải thích trong tương lai.

CÔNG TRÌNH THE OXFORD PICTURE DICTIONARY (ENGLISH/VIETNAMESE) VÀ GIÁ TRỊ CỦA VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ QUA TỪ ĐIỂN SONG NGỮ BẰNG TRANH (07/12/2023)

Tóm tắt: Việc biên soạn các công trình từ điển song ngữ bằng tranh đã được tiến hành phổ biến ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước có nền khoa học, giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Nhật,... Sự kết hợp giữa kênh hình và kênh chữ của các công trình này giúp cho người sử dụng có cái nhìn trực quan, dễ dàng tra cứu và tiếp nhận. Bài viết giới thiệu công trình The Oxford Picture Dictionary (English/Vietnamese) (Từ điển Oxford bằng tranh (Anh ngữ/Việt ngữ)), từ đó nêu giá trị của việc học ngoại ngữ qua từ điển song ngữ bằng tranh dành cho học sinh.

CƠ SỞ BIÊN SOẠN VÀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC BÁCH KHOA THƯ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (07/12/2023)

Tóm tắt: Tính đến nay, có nhiều di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một số được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bài viết đề cập đến cơ sở biên soạn (lý thuyết và thực tiễn) và việc xây dựng cấu trúc vĩ mô, phác thảo cấu trúc vi mô và biên soạn mục từ mẫu trong công trình Bách khoa thư Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số Việt Nam.

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH QUA CÔNG TRÌNH TỪ ĐIỂN HỒ CHÍ MINH HỌC (07/12/2023)

Tóm tắt: Công trình Từ điển Hồ Chí Minh học do tác giả Tạ Ngọc Tấn làm Chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2017, cung cấp những tri thức cơ bản về chuyên ngành Hồ Chí Minh học, giúp độc giả quan tâm có thể học tập, nghiên cứu và giảng dạy về Hồ Chí Minh, từ đó góp phần làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và cống hiến của Người đối với cách mạng Việt Nam và nhân loại. Bài viết tìm hiểu nội dung tri thức được phản ánh trong công trình Từ điển Hồ Chí Minh học, từ đó khẳng định giá trị của công trình trong việc phổ biến và giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp nâng cao nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, góp phần khẳng định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam.

CẤU TRÚC VĨ MÔ VÀ VI MÔ CÔNG TRÌNH TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG XỨ ĐOÀI (07/12/2023)

Tóm tắt: Xứ Đoài là vùng đất tập trung nhiều làng nghề truyền thống nhất cả nước. Nơi đây hội tụ đầy đủ các nghề từ chế biến nông sản thực phẩm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; thủ công mỹ nghệ. Nghiên cứu xây dựng cấu trúc vĩ mô và vi mô của Từ điển bách khoa nghề thủ công truyền thống xứ Đoài nhằm biên soạn thành công cuốn từ điển này góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất “trăm nghề”. Ngoài ra, công trình còn là nguồn tư liệu tra cứu cung cấp tới độc giả những thông tin cơ bản về các nghề và làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của xứ Đoài.

CẤU TRÚC MỤC TỪ TÁC GIA VĂN HỌC TRONG CÔNG TRÌNH TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA CÁC TÁC GIA ĐOẠT GIẢI NOBEL VĂN HỌC: TRƯỜNG HỢP “IVAN ALEKSEYEVICH BUNIN” (07/12/2023)

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về giải Nobel Văn học, từ đó làm rõ sự cần thiết để biên soạn công trình Từ điển bách khoa các tác gia đoạt giải Nobel Văn học. Bài viết cũng tiến hành xây dựng cấu trúc và nội dung mục từ tác gia “Ivan Alekseyevich Bunin” - người Nga đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học trong công trình Từ điển bách khoa các tác gia đoạt giải Nobel Văn học.