HỘI THẢO KHOA HỌC “VIỆT NAM HỌC: NHỮNG PHƯƠNG DIỆN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG”

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

VIỆT NAM HỌC: NHỮNG PHƯƠNG DIỆN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Hội thảo

Hội thảo khoa học

21/07/2016 - 21/07/2016

36 Hàng Chuối

Nội dung:

        Hội thảo chính thức phát động từ tháng 4-2014. Bên cạnh Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hội thảo lần này còn có sự hợp tác nhiều mặt của các cơ quan, tổ chức học thuật, xã hội, truyền thông như Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội Ngôn ngữ học VN; Hội Ngôn ngữ học Hà Nội; Hội Truyền thông số VN; Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản Văn hoá VN; Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Văn hoá; Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG HN; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trung tâm Văn hoá học Lí luận và Ứng dụng - ĐHQG TP Hồ Chí Minh; Viện Đại học Mở Hà Nội và một số cơ quan báo chí khác. Chính sự hưởng ứng, ủng hộ rộng rãi đó chứng tỏ Việt Nam học thực sự là một lĩnh vực nghiên cứu đáng quan tâm trong xu hướng phát triển của đất nước ta hiện nay....

THU HƯƠNG