HỘI THẢO KHOA HỌC NHÂN DỊP “90 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

“90 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Hội thảo

Hội thảo

21/07/2016 - 21/07/2016

Đồ Sơn, Hải Phòng

Nội dung:

        Với chủ đề “90 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm”, Hội thảo đã nhận được khá nhiều báo cáo tham luận bàn về vấn đề bản lĩnh, trách nhiệm của Nhà khoa học - Nhà báo đối với các vấn đề biển đảo, tôn giáo và quan hệ quốc tế; Trách nhiệm của tạp chí chuyên ngành trong việc truyền tải những thông tin liên quan đến chủ quyền biển đảo, cung cấp những luận cứ khoa học mang tính pháp luật, pháp lí thông qua các tư liệu lịch sử ở trong và ngoài nước; về việc nâng cao chất lượng tạp chí thể hiện trong cách thức, quy trình biên tập, kiểm duyệt tin bài trước khi đăng tải hướng đến sự chuyên nghiệp và phát triển; về việc cần giữ vững yêu cầu của tạp chí khoa học, bài viết phải có góp ý, phản biện và chủ động giao việc cho cán bộ trẻ, cần có quy cách chung thống nhất cho các tạp chí trong Viện Hàn lâm; về vấn đề bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin; cần chú trọng thông tin 2 chiều và việc phản hồi của thông tin; cân đối thông tin đưa ra công chúng và thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; v.v.

THU HƯƠNG - THU HẰNG