HỘI THẢO KHOA HỌC: HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG MẠNG TỪ TIẾNG VIỆT

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

HỘI THẢO KHOA HỌC: HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG MẠNG TỪ TIẾNG VIỆT

Hội thảo

Hội thảo khoa học

21/07/2014 - 20/07/2016

36 Hàng Chuối

Nội dung:

        Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các ứng dụng xử lí ngôn ngữ tự nhiên đã ngày càng gần hơn với cuộc sống con người, chẳng hạn như các ứng dụng tìm kiếm thông tin, dịch máy, nhận dạng tiếng nói, tổng hợp tiếng nói, v.v.


mà chúng ta có thể sử dụng miễn phí trên máy tính hay thiết bị di động như máy tính bảng và điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, các ứng dụng truyền thống như soạn thảo văn bản, kiểm tra lỗi chính tả,… cũng ngày càng trở nên thông minh hơn. Tất cả các kết quả đó đều liên quan đến một lĩnh vực mà ở đó có sự giao thoa giữa tin học và ngôn ngữ học, lĩnh vực ngôn ngữ học máy tính...