HỘI THẢO KHOA HỌC XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG BÁCH KHOA THƯ VĂN HỌC VIỆT NAM

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Bách khoa toàn thư Việt Nam

Hội thảo

Bách khoa toàn thư Việt Nam

21/07/2016 - 21/07/2016

36 Hàng Chuối

Nội dung:

         Đây là hội thảo mở đầu cho một loạt hội thảo cùng chủ đề sẽ được tổ chức tại các địa điểm khác (miền Trung, miền Nam) trong cả nước. Hội thảo đã nhận được gần 30 báo cáo tham luận. Mở đầu, PGS TS Lại Văn Hùng đã đọc báo cáo đề dẫn “Về việc xây dựng Đề cương Bách khoa thư Văn học Việt Nam”. Theo ông, việc xây dựng Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (2012) đã có cơ sở chuẩn bị từ những năm trước (khi Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo biên soạn TĐBKVN còn tồn tại). Hiện tại, Viện Hàn lâm KHXH VN đã đồng ý để Viện TĐH & BKT VN triển khai trước 3 tập chuyên ngành: BKT Văn học, BKT Kinh tế học, BKT Luật học. Việc triển khai biên soạn BKT Văn học nằm trong lộ trình này. Bản đề dẫn đưa ra 5 vấn đề cơ bản trong việc thực hiện công trình trên....

PHẠM TRẦN ĐỨC