Tọa đàm khoa học "Những vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou (Hải Dương) 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam"

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Những vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou (Hải Dương) 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Hội thảo

Biển đảo

07/07/2014 - 07/07/2014

Hội trường 3D, số 1A Liễu Giai

Nội dung:

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Từ trái sang phải: TS. Nguyễn Hùng Sơn và TS. Nguyễn Đăng Thắng.

 

TS. Hoàng Ngọc Giao phát biểu tại Tọa đàm.

 

 

Từ trái sang phải: TS. Lê Mai Thanh và PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và Pháp luật.

PV