Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

TIỂU LIÊN

súng cá nhân tự động, có thể bắn liên thanh hoặc phát một để diệt sinh lực đối phương khi đánh gần. Trong chiến đấu, TL có khả năng tạo được mật độ hoả lực cao khi xung phong hoặc có thể bắn rải, bắn quét nhanh. TL thường có cự li bắn hiệu quả từ 200 m (Sten) đến 400 m (AK - 47). Có loại có thể bắn xa đến 1.000 m (AK, M16, vv.). Tốc độ bắn lí thuyết khoảng 500 - 600 phát/phút; tốc độ bắn chiến đấu khoảng 100 phát/ phút; hộp đạn chứa từ 25 - 40 viên. Một số TL có báng gấp (AK, Sten...) và có thể lắp cả lưỡi lê để đánh giáp lá cà.