Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Tìm được 1 bản ghi

HỌ NGÔN NGỮ

(cg. ngữ hệ), toàn bộ các ngôn ngữ có những đặc trưng chung, những đối ứng đều đặn ở các cấp độ cấu trúc do cùng nảy sinh từ một nguồn gốc. Ở Việt Nam, có các HNN: Hán - Tạng, Thái, Mèo - Dao, Nam Đảo, Nam Á. Tiếng Việt thuộc chi Việt - Mường, nhóm Môn Khơme, họ Nam Á.